четверг, 8 января 2015 г.

«Я для тебе горів, український народ»До 80-річчя від дня народження В. Симоненка

"Можна все на світі вибирати, сину,

 вибрати не можна тільки Батьківщину"

8 січня 2015 року Україна відзначатиме вісімдесятиріччя з дня народження українського поета-шістдесятника, «витязя молодої української поезії» Василя Симоненка.

«Я українець. Оце і вся моя автобіографія», — ці слова Василя Симоненка можуть охарактеризувати його не тільки як людину, але й як поета, провідним мотивом творчості якого була любов до Батьківщини.

Поезiя Василя Симоненка вийшла з глибин народного життя, з мужностi народу, з його горя i героïчноï боротьби. Не судилося його таланту розкритися повнiстю, але те, що вiн створив, житиме вiчно. Простотою, щирiстю вислову, глибоким
проникненням у душу людини зачаровує поезiя В. Симоненка. Чита­ючи його твори, вiдчуваєш дух патрiотичноï самопожертви i непокори, могутнiй вибух пристрастi i гнiву, любовi i ненавистi.
Одержимий любов'ю до матерi-Украïни, вiн i нас закликає любити Вiтчиз­ну, дорожити нею.

 Художня палiтра поета багатюща. Вiн смiливо випробовував себе в рiзних жанрах. У його творчому доробку є i твори громадянськоï лiрики, й iнтимнi по­езiï.
Василь Симоненко
- тонкий лiрик. Його поезiï
- звернення до вiчних цiн­ностей людства: кохання, дружби, подружньоï вiрностi. ïх значущiсть у тому, що кожен знаходить у них своє, близько до серця приймає долю лiричних героïв.
Iз-пiд пера поета вийшли i дошкульнi сатиричнi епiтафiï, i твори такого улю­бленого народом жанру, як байка. Вiн також писав вiршованi жарти i казки для дiтей. Творчий дiапазон В. Симоненка досить широкий, про що свiдчить i по­езiя, i
художня проза.
Мудро сказав про мiсце i роль В. Симоненка в лiтературi, про значення його поезiï Олесь Гончар: "Серед лiтераторiв трапляються й такi, без яких ïхня доба могла б спокiйно обiйтись, нiчого iстотного не втративши. А є такi, що стають виразниками свого часу, живими нервами його драм i борiнь, вiдтворюють у собi самий дух епохи..." Саме дотаких митцiв i належить Василь Симоненко. Його творчiсть давно стала часткою нашого буття, часткою повiтря, яким ми ди­хаємо, i тих ландшафтiв, що нас чарують, i помислiв, якими живемо.
Не змеркла з лiтами зоря майстра поетичного слова. Є у його творчiм дороб­ку i те, що справедливо можна назвати класикою.
Уся його творчiсть просякну­та 
життєствердним настроєм:


Здрастуй, сонце, i здрастуй, вiтре!
Здрастуй, свiжосте нив!
Я воскрес, щоб iз вами жити
Пiд шаленством весняних злив.

Комментариев нет:

Отправить комментарий